Outplacement 

In werkkringen kan een situatie ontstaan, waardoor huidige functies komen te vervallen. Ook kan door omstandigheden een functie niet meer passend zijn. In beide gevallen moet nieuw werk worden gevonden. Outplacementbegeleiding helpt bij die zoektocht.

De begeleiding heeft als resultaat een nieuwe passende baan binnen of buiten de huidige organisatie. Door een intensieve ondersteuning vanuit RKC kun je het zoeken naar een nieuwe baan gestructureerd aanpakken en zorg je ervoor dat je de juiste dingen doet op het juiste moment.

Naast praktische belemmeringen is er veelal ook een emotionele kant van een loopbaanverandering. Er wordt namelijk afscheid genomen van de huidige functie, werkomgeving en soms zelfs organisatie. Verwerking hiervan is sterk persoonsafhankelijk. RKC biedt voor beide kanten voldoende ruimte en begeleiding om u te laten wennen aan de nieuw ontstane situatie, zodat presentatie aan een nieuwe werkgever plaatsvindt vanuit kracht.


Volledig Outplacementprogramma met eigen werkmap

Onderdelen uit outplacementprogramma:

Deel 1: Zelfinzicht krijgen, je maakt een persoonlijk profiel waarbij je duidelijk kunt aangeven wat je Persoonlijk kwaliteiten zijn,je vaardigheden, je valkuilen, je waarden, je belemmeringen en je interesses.

Deel 2:Loopbaandoelen stellen, je kunt in maximaal vijf zinnen jouw nieuwe loopbaandoel weergeven.

Deel 3:De arbeidsmarkt op, je leert alle vaardigheden en gebruik van hulpmiddelen die je nodig hebt bij het veroveren van een nieuwe baan.

Er is tijdens het gehele project veel aandacht voor de persoonlijke en schriftelijke presentatie. Outplacement onderdelen kunnen ook afzonderlijk worden ingezet naar behoefte.