Verander en Projectmanagement

Medewerkers die betrokken zijn bij projecten, als lid van een projectteam of projectleiders worden geconfronteerd met problemen in “hun” project, dit kunnen uiteen lopende problemen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • budget
 • planning
 • communicatie zowel in- als extern
 • samenwerking
 • projectmatig      (samen)werken
 • projectorganisatie
 • opdrachtgever opdrachtnemer relatie, rollen en verantwoordelijkheden
 • beïnvloeding vanuit de omgeving (politiek)
 • kennis teamleden
 • aanbesteding
 • uitbesteden
 • rapportage
 • evaluatie

Rottiné-Koning Consultancy biedt, in overleg met u, via op maat gemaakte trainingen een oplossing aan voor verbeteringen op bovenstaande aandachtsgebieden.

Het beoogde trainingsresultaat wordt bewaakt en bijgesteld in diverse terugkomdagen.
Met Rottiné-Koning Consultancy haalt u ruim 30 jaar projectervaring in huis om uw projectorganisatie te verbeteren.