Intervisie

 

Intervisie wordt gebruikt als hulp bij persoonlijke groei of als methode voor collegiale consultatie. Het gaat om het oplossen van problemen die hun oorsprong vinden in het werk. Het is een eigentijdse manier van collegiale ondersteuning die de deskundigheid activeert die bij collega's aanwezig is. Niet het aandragen van oplossingen maar het stellen van vragen staat centraal bij intervisie. Op deze manier krijgt degene die het probleem heeft zicht op het ingebrachte vraagstuk en hoe hierin te handelen.Intervisie vergroot het werkplezier en stimuleert de persoonlijke groei van de medewerkers. Bovendien bevordert intervisie de collegiale samenwerking en het onderling vertrouwen.Rottiné-Koning Consultancy geeft de voorkeur aan een aanpak die ertoe leidt dat intervisiegroepen de bijeenkomsten uiteindelijk zelf kunnen uitvoeren. We starten met een aantal begeleide intervisiebijeenkomsten waarin de procedure, de kunst van het vragen stellen en diverse intervisie methodieken centraal staan. Een groep bestaat uit maximaal zes collega's. Om intervisie binnen een organisatie te borgen, is een breed draagvlak nodig.