Mediation

 

Naast arbitrage is mediation een geschikte methode om geschillen te slechten. Mediation is het oplossen van conflicten met behulp van de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen, zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict. Mediation is alleen mogelijk als beide partijen volledig vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid en de deskundigheid van de mediator. Mediation levert veel op en kost relatief minder tijd, geld en energie dan de weg van de juridische procedures of de kans op ziekteverzuim. Bij mediation is niet alleen de waarheidsvinding de enige sleutel tot het oplossen van het geschil, maar ook een zorgvuldig evenwicht tussen de belangen die beide partijen hebben bij het effenen van het geschil. De partijen worden bij het vinden van een oplossing intensief begeleid. Aan mediation gaat ook een overeenkomst vooraf waarin beide partijen instemmen met de methode.
Over het algemeen bestaat een traject uit een intake en één of meerdere vervolgsessies, afhankelijk van de aard en complexiteit van het conflict.Bij Rottiné-Koning Consultancy wordt getracht snel te komen tot acceptabele concrete afspraken met de betrokken spelers, hierbij wordt rekening gehouden met de emoties van de betrokkenen.